Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü; konuşma, okuma, yazma, anlama ya da aritmetik becerilerin öğrenilmesi ve kullanılmasında gecikme ya da bozulma belirtileri ile kendini gösteren bir bozukluk türüdür. Öğrenme güçlüğü, kendi içerisinde kategorilere ayrılmaktadır.
·         Okuma Bozukluğu ( DİSLEKSİ ) : Okuma bozukluğuna sahip olan çocuklar yaşıtları ile aynı sınıfa gidebilmekte ve zeka ile ilgili akranlarından herhangi bir farklılık göstermemektedirler ancak okuma gerilikleri bulunmaktadır. Kelimeleri telaffuz etmekte zorlanmakta, telaffuz ederken harf hataları yapmakta ve benzer harfleri birbiriyle karıştırmaktadırlar. ( b,p – m,n vb.) Kelime yazarken, kelimelerden cümleler oluştururken zorlanmaktadırlar.
 
·         Matematik Bozukluğu ( DİSKALKULİ ) : Matematik bozukluğuna sahip olan çocuklar rakamları öğrenirken güçlük yaşarlar, sayı ve yazılışını eşlemede zorlanırlar (Örn: 1 – bir), sıra ile sayı saymada, parmak hesabı ile sayısal işlem yapmakta, saati okumakta zorluk çekerler, çok basamaklı problemleri çözmede zorlanırlar. Sağ ve solu karıştırabilirler.
 
·         Yazılı Anlatım Bozukluğu ( DİSGRAFİ ) : Yazılı anlatım bozukluğuna sahip olan çocuklar yaşına ve gelişimine uygun yazı yazma becerisine sahip değildirler. Okunaksız ve düzensiz bir şekilde yazı yazarlar ve sıklıkla yazarken harf atlayabilir ya da kelimelere yeni harfler ekleyebilirler. Sıklıkla yazım hataları yaparlar.
Çocuklarda tek bir bozukluk olabileceği gibi bazen yukarıda belirtilen bozukluklardan birden fazlası da gözlemlenebilmektedir. Bu bozukluklar genellikle çocuklar okula başladıklarında birinci sınıfın son dönemlerinde ya da ikinci sınıfa başladıkları dönemde fark edilmektedir. Yukarıdaki belirtiler gözlemlendiğinde bir psikiyatrist değerlendirmesi ile tanı kararlaştırılmalı ve en uygun tedavi yöntemi seçilmelidir. Bu bağlamda özel eğitim merkezleri çocuklarla birebir olarak çalışmakta ve akranları ile eşit beceriye gelmeleri hedeflenmekte, öğrenme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Sevgili Anne – Babalar, eğer çocuğunuzda özel öğrenme bozukluğu varsa;
·         Psikiyatrist değerlendirmesine başvurun,
·         Çocuğunuzu diğer çocuklar ve kardeşleriyle kıyaslamayın,
·         Sabırlı olun; çocuğunuz öğrenecek ancak sadece biraz daha fazla üzerine düşmeniz gerekmekte.
·         Düzenli ders çalışması konusunda çocuğunuzu teşvik edin.
·         Çalışmaya, kolayca yapabildiği becerilerden başlayın böylece kendisini başarısız hissetmeyecektir.
·         Yapmış olduğu ödevler yanlış olsa dahi çabasını takdir edin: “ Tebrik ediyorum, ödevini yapana kadar sabırla yerinden kalmadın, hadi gel kontrol edelim hatalarımız varsa birlikte düzeltelim.” Bu sayede çocuğunuzun başarısını değil çabasını övmüş olursunuz ve dolayısıyla çocuğunuz ders yapma konusunda daha istekli ve hevesli olur.
·         Akranlara yetişmesi için çabalarken çocuğunuzun sosyal bir hayatının da olması gerektiğini unutmayın. Hayatından oyun, sinema, spor gibi keyif alarak yaptığı aktiviteleri kesinlikle çıkarmayın. Yalnızca zamanı doğru ve etkili kullanın.
·         Çocuğunuzu kabul edin.
 
 
Sevgiyle Kalın
PSİKOLOG GÜLŞEN KONAKLI