Eğitim Politikamız

· Çocukların ve ailelerin haklarını korumayı, haklarını kullanmaları için yol gösterici olmayı,

· Nitelikli personel sayısını arttırırken çalışanlarımızın yaptıkları işte en iyi olmalarını sağlamak için gerekli iç ve dış eğitim olanaklarını kullanmayı, yönetime katılımlarını destekleyen öneri ve ödül sistemi kurmayı,

· Araştırma ve geliştirme çalışmalarımızla;

· Verdiğimiz hizmetin çeşitliliğini arttırmayı,

· Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılar oluşturarak yenilikleri takip etmeyi,

· Özel eğitim alanında çalışanlar ve özel gereksinimli çocuklar için kitaplar yazmayı,

· Çalışma alanımızda kullanılacak malzemeler için tasarımlar yapmayı,

· Öğrendiklerimizi paylaşmayı.

· Ülke çapında kendi alanımızdaki devlet politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olmayı,

· Verdiğimiz hizmeti daha geniş bir tabana duyurmak ve bize ulaşılmasını sağlamak için tanıtım araçlarını kullanmayı,

Kurumsallaşmayı başararak ve sürdürerek yerine getireceğiz.